Wondertouch Particle Illusion 3.0
โปรแกรมจัดทำเอฟเฟค สำหรับงานภาพยนตร์, โฆษณา, รายการโทรทัศน์
หรือประยุกต์ร่วมกับการนำเสนอสื่อแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในโปรแกรมก็จะ
มีเอฟเฟคหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกใช้งานกัน ที่มีลูกเล่นต่างๆ มากมาย
เช่น การสร้างลูกไฟ แสง ควัน ระเบิด น้ำตก เป็นต้น และยังมีลูกเล่นของการ
สร้างเอฟเฟคอื่นๆ อีกมาก สามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่    

พร้อมทั้งยังสามารถนำไปใช้ร่วมกับงานภาพยนตร์ ในการสร้างเอฟเฟคให้กับ
ตัวละคร หรือกับสถานะการณ์ต่างๆ ให้มีความสมจริงมากขึ้น จนถึงไปใช้ร่วมกับโปรแกรม After Effect 5.5 ได้อีกด้วย