PL/SQL Developer เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เราทำงานที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลของ Oracle ได้สะดวก และมีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้การทำงานง่ายดายยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการพัฒนางานพร้อมทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม ได้อีกด้วย

PL/SQL Developer เหมาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะจัดการกับฐานข้อมูล Oracleไม่ว่าท่านจะเป็นระดับมืออาชีพ หรือผู้ที่กำลังศึกษา และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล Oracle รวมถึงแม้กระทั่งผู้เขียน และพัฒนาโปรแกรม ก็สามารถใช้งาน PL/SQL Developer ในการจัดการได้อย่างง่ายดาย ด้วยเหตุที่ว่า PL/SQL Developer ได้ถูกออกแบบมา เพื่อให้การทำงานที่ครอบคลุมการทำงานทั้งที่เป็นแบบ Command และแบบที่เป็นเครื่องมือช่วย ซึ่งทั้งสองแบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี ทำให้การทำงานเป็นไปได้สะดวก และไม่ต้องกังวลในเรื่องของการแสดงผล Error ที่ไม่สามารถตรวจเช็คได้ว่ามาจากส่วนไหน เพราะว่าเราสามารถที่จะ View SQL ดูได้ และมีเครื่องมือให้การเช็ค Error ที่เป็นแบบ Report ตรวจสอบให้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

Bring the best solution
Feature of PL/SQL Developer

Powerful PL/SQL Editor
การสร้างโปรแกรมขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูล โดยสามารถสร้างได้โดยง่าย
และมีโครงสร้างที่เป็นมาตรฐาน มีตัวช่วยภาษา SQL และ PL/SQL มีการเน้นสีที่
โครงสร้าง (if/then/else, case, loops, and so on) ถ้าเวลาที่เรา Compiling แล้วเกิด
error ขึ้นก็มีข้อความแสดงให้รู้ และมีการเน้น Code ในตำแหน่งที่เกิดการ error ขึ้น
เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบ และทำการแก้ไขได้ง่าย พร้อมกันนี้เรายังสามารถสร้าง
Library เพื่อช่วยให้การเขียน Code ได้ด้วย ในการสร้างโปรแกรมนั้นเราสามารถสร้าง
ได้ตามรูปแบบนี้ Function, Java Source, Package, Package body, Package specification Procedure, Trigger, Type, Type body, Type spcification

Integrated Debugger
PL/SQL Developer มีเครื่องมือในการ Debugger
เพื่อตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมที่ใช้งานง่าย
และช่วยบอกรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการแก้ไข
ปัๅหาในภายหลัง โดยการ Debugger จะบอก
รายละเอียด ชื่อตัวแปร ค่าของตัวแปร และบอกว่า
มีการเรียกใช้จากที่ไหนบ้าง ส่วนการทำงานนั้นมี
Step In, Step Out, Run Until Exception และเรา
สามารถเขียนสคริปต์ เพื่อทำการทดสอบฐานข้อมูล
ได้ด้วย
PL/SQL Beautifier
หลังจากที่เราทำงาน Coding แล้ว เราสามารถให้ PL/SQL Develop ช่วยในการจัดการ
รูปแบบที่สวยงามให้โดยอัตโนมัติ ทำให้มองแล้วเข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นการ Compile,
save or open file. ก็สามารถจัดรูปแบบที่มาตรฐาน และสามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลง
ได้เองตามต้องการ เพื่อให้การทำงานรวมกันนี้สามารถทำได้ง่าย เพราะมีรูปแบบการเขียน
โปรแกรมที่เป็นมาตรฐาน
SQL Windows
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL หลังจากที่เราได้เขียนคำสั่งภาษา
SQL แล้วก็จะได้ข้อมูลที่แสดงออกในรูปแบบตาราง ที่ช่วยในการจัดการข้อมูลได้ดีขึ้น เช่น
ให้ทำการจัดเรียงโดยการเลือกชื่อ Collumn ต่างๆ หรือจะเป็นการสร้างกราฟต่างๆ ได้อย่างสวยงาม
ไม่ว่าจะเป็นแบบ 3D หรือแบบอื่นๆ ก็สามารถทำได้ไม่ยาก และสามารถ Export data เป็นแบบ HTML, CSV, TSV, XML
พร้อมกันนี้ยังสามารถ Search ข้อมูลได้โดยง่ายอีกด้วย
Command Window
การทำงานจะเหมือนกับ SQL *Plus การใช้คำสั่งทุกอย่างใน SQL*Plus เราสามารถใช้ใน Command Windows ได้เหมือนกัน แต่สำหรับ Command Window นั้นจะช่วยในการตรวจสอบ error เวลาที่เกิดขึ้นโดยจะเน้นสีว่าเกิดผิดพลาดในส่วนใด
และยังสามารถจัดการกับ script ต่างๆ จาก SQL *Plus
Reports
การสร้างและแก้ไข Report นั้น สามารถสร้างได้โดยง่าย และจัดการกับรูปแบบได้สวยงาม
สามารถบันทึกและ Export ในรูปแบบต่างๆ ได้หลายรูปแบบ เช่น HTML, XML, CSV, TSV หรือ Excel ส่วนการทำงานนั้นจะแบ่งออกเป็นการทำงาน 3 ส่วน ดังนี้
1. สามารถสร้าง และแก้ไข Report แบบใช้คำสั่ง SQL
2. สามารถกำหนด Style, Format ต่างๆ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ Report
3. สามารถจัดการเกี่ยวกับ สิทธิการใช้งานของ Report ว่าจะให้ใครมีสิทธิในส่วนไหนกันบ้าง
และ Security ต่างๆ จาก Option Tab
Diagrams
การสร้าง Diagrams เพื่อแสดงแผนภาพในการทำงานของโปรแกรมว่ามีการเชื่อมต่อระหว่าง Object ต่างๆ ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างที่มีการเชื่อมต่อกัน การสร้างจะเป็นแบบ Group และเวลาบันทึกก็จะเป็นรูปภาพ และสามารถ Update Diagrams จาก Database ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง Database Diagram ก็จะเปลี่ยนไปด้วย และเราสามารถจัดวาง Group และ Format ต่างๆ โดยง่าย
Projects
เราสามารถสร้างและทำการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง และการ
สร้างนั้นจะขึ้นอยู่กับ Username ที่เราใช้ว่าสามารถจัดการในส่วนของ
Table ไหนบ้างในการสร้าง Projects นั้น เราสามารถเพิ่ม Object อื่นๆ
ได้ในส่วนของ Tab Item และสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ใน
Tab Notes เพื่อใช้งานการอธิบายว่าสร้าง Projects มาเพื่ออะไร
To-Do Items
คุณสามารถที่จะใช้ To-Do Items ในการเพิ่ม Source file และ Comment เข้าไปในโปรแกรมโดยที่สร้างนั้นจะระบุชื่อผู้สร้าง วันที่สร้าง และสามารถนำ To-Do Items ไปทำการเพิ่มเข้าไปใน Project ได้อีกด้วย หลังจากที่ทำการสร้าง คุณสามารถใช้ To-Do list เพื่อจะดูรายละเอียดว่ามีการเพิ่ม Source file และ Comment อะไรบ้าง วันที่เท่าไหร่
Object Browser
เป็นส่วนของการจัดการกับข้อมูลต่างๆ ผ่านทาง Object Browser ได้อย่างสะดวก
เนื่องจากการมองเห็นเป็นโครงสร้างแบบ tree และการจัดการทุกอย่าง
ของข้อมูลสามารถที่จะจัดการได้จาก Object Browser ได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการ
สร้าง, แก้ไข, ลบ หรือการดูข้อมูล ก็ทำได้อย่างสะดวก ทำให้การจัดการกับฐานข้อมูล Oracle ง่ายยิ่งขึ้น
HTML Manuals
ในปัจจุบัน Oracle จะมีคู่มือช่วยแบบ Online ที่อยู่ในแบบ HTML คุณสามารถที่จะทำการ
ติดตั้งคู่มือให้เข้ามาอยู่ใน PL/SQL Developer ได้เลย หรือจะใช้งานแบบ Online ก็ได้
และเมื่อมีการเกิด Compilation error, and runtime error ก็จะแสดงข้อความแจ้ง และอธิบาย error ที่เป็นแบบ HTML และเราสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้จาก Search

Non-PL/SQL Objects
PL/SQL Developer ให้คุณได้จัดการกับ Table ได้โดยง่าย ด้วยการกำหนดรูปแบบเงื่อนไขให้การทำงานที่ครอบคลุม และง่ายต่อการจัดการไม่ว่าจะเป็นการสร้าง หรือแก้ไข Tableการสร้าง หรือการแก้ไขนั้นจะมี Tab ให้ใช้ทั้งหมด 6 Tab

  • General เป็นการจัดการกับ Table เบื้องต้น จะแสดง User ที่ใช้ และชื่อ Table ซึ่งเราสามารถกำหนดข้อมูลพื้นฐานได้ที่หน้านี้
  • Columns เราสามารถจัดการเกี่ยวกับ Columns ต่างๆ ได้ในหน้านี้ เช่น การดู, เพิ่ม, ลด,แก้ไข หรือจะจัดการเกี่ยวกับ Columns ในการสร้าง Table
  • Keys เป็นการจัดการกับคีย์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการดู, เพิ่ม, ลบ และแก้ไข เช่น คีย์หลัก, คีย์นอกในการสร้างเราก็สามารถทำได้โดยง่าย
  • Checks เราสามารถดู, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข การตรวจสอบเงื่อนไขได้
  • Indexes เราสามารถสร้าง, เพิ่ม, ลบ, แก้ไข Index ได้ในหน้านี้
  • Privileges เราสามารถกำหนดการใช้งานของ User แต่ละคนว่าจะมีสิทธิในการใช้งาน Table ในส่วนใดได้บ้าง เช่น การเพิ่ม, แก้ไข, ลบ ข้อมูล
Template List
เวลาที่เราต้องการที่จะสร้าง Program เราก็สามารถสร้างได้โดยใช้ Template ต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานของ PL/SQL Developer เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยที่ Template นั้นจะมีโครงสร้างของ Code ภาษา PL/SQL และ ภาษา SQL ช่วยให้สร้าง Program หรือ สร้างฐานข้อมูลทำได้ง่าย สะดวก และถูกต้องยิ่งขึ้น Template จึงจำเป็นมากสำหรับทำงานที่ต้องการความรวดเร็ว พร้อมทั้งให้คุณได้ทำการสร้างและแก้ไข Template ได้เอง
Query Builder
ในการใช้คำสั่งภาษา SQL เวลาที่เราทำการ Select หรือ Update นั้นเวลาที่มีการกำหนด
เงื่อนไขต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหลาย Table จะทำให้เราไม่ค่อยมั่นใจว่าจะ
มีการกำหนดถูกต้องหรือไม่ หรือว่าเงื่อนไขที่เราใช้นั้นดีแล้วหรือเปล่า
แต่สำหรับ Query Builder นั้นสร้างมาเพื่อแก้ปัญหาให้ในส่วนนี้ จะมี Tab Parts เพื่อ
บอกว่าใช้งาน Fields ไหนบ้าง ชื่ออะไรจาก Table ไหน และเงื่อนไข Where ว่ามีเงื่อนไขอะไรและ Order by ว่าจัดเรียงตาม Fields ไหน เราก็สามารถจัดการได้โดยง่าย ส่วน SQL ก็จะเป็นคำสั่งภาษา SQL ที่ใช้งานตามปกติ
Compare User Objects
คุณสามารถทำการตรวจสอบ Objects ต่างๆ และ Table ได้ว่ามีข้อแตกต่างอะไรบ้าง
โดยการนำ Objects มาทำการ Compare ในบางครั้งเราอาจจะทำการแก้ไข Table แล้วต้องการที่จะตรวจสอบว่ามีส่วนใดบ้างที่แตกต่างไปจากเดิมก็สามารถเรียกใช้เครื่องมือในการ Compare ก็จะแสดงผลออกมาว่ามีส่วนใดบ้างที่แตกต่าง ทำให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูล และตรวจสอบได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงObjects ในส่วนไหนบ้าง
Export User Objects
คุณสามารถ Export DLL (Data Definition Language)statements และสามารถ
เลือก Objects ได้ และจะออกมาเป็นภาษา SQL อยู่ใน Text file หลังจากนั้น
เราสามารถนำคำสั่งที่ได้จากการ Export มาสร้างใหม่ได้ หรือ Backup ไว้
เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลง เราก็สามารถเก็บไว้เพื่อตรวจสอบได้ เพราะเวลาที่เรา
Export ออกมานั้น ก็คือคำสั่งที่เราทำการสร้าง Table ที่เป็นคำสั่งภาษา SQL
ใน SQL *Plus หรือ Command Window

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท อีบิซิเน็ต จำกัด
โทร. 02-6903738-40, 44, 45
Email : info@ebizinet.com

 

กำลังปรับปรุง...

 

System requirements
PL/SQL Developer will run on Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, XP, 2003 and Vista.
The supported Oracle Server versions are 7.x, 8.x, 8i, 9i, 10g and 11g on any
platform. To connect to an Oracle database, PL/SQL Developer requires a 32-bit
SQL*Net, Net 8, Net 9, Net 10 or Net 11 version.

version.
Allround Automations
PO Box 40014
7504 RA, Enschede
THE NETHERLANDS

allroundautomations
http://www.allroundautomations.com