ไฟล์ *.swf
สร้างจากโปรแกรม Flash
มีขนาดไฟล์ 189 KB
เวลาในการโหลด 37 วินาที ที่โมเด็ม 56K
ไฟล์ *.swf
ลดขนาดไฟล์ด้วย Optimaze
มีขนาดไฟล์ 93 KB
เวลาในการโหลด 19 วินาที ที่โมเด็ม 56K
Saving 50%