ไฟล์ *.swf
สร้างจากโปรแกรม Flash
มีขนาดไฟล์ 299 KB
เวลาในการโหลด 1 นาที ที่โมเด็ม 56K
*.swf
ŴҴ Optimaze
բҴ 116 KB
㹡Ŵ 23 Թҷ 56K
Saving 61%