ไฟล์ *.swf
สร้างจากโปรแกรม Flash
มีขนาดไฟล์ 300 KB
เวลาในการโหลด 1 นาที ที่โมเด็ม 56K
ไฟล์ *.swf
ลดขนาดไฟล์ด้วย Optimaze
มีขนาดไฟล์ 113 KB
เวลาในการโหลด 23 วินาที ที่โมเด็ม 56K
Saving 62%